Tag Archives: đấu nối cáp quang

Hàn cáp quang Đồng Nai – Trạm thu phí BOT Thiện Tân

Cty DO NA TECH dã hoàn thành kịp tiến độ công trình đấu nối cáp quang, đảm bảo kịp thời vận hành nâng cấp hệ thống thu phí tự động cho trạm. Dự án BOT đường tỉnh 768 bao gồm tuyến đường tỉnh 768 từ ngã ba Gạc Nai (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) đến cầu […]