Tag Archives: hàn cáp quang tại củ chi

Hàn cáp quang Củ Chi – HCM | Trạm Điện 110Kv và 500Kv

Công ty DO NA TECH vinh dự được góp phần trong công tác đấu nối cáp quang của dự án trạm điện 500Kv và 110Kv tại Huyện Củ Chi – Thành Phố Hồ Chí Minh.  Dự án hàn cáp quang Củ Chi sử dụng cáp quang OPGW 24FO đấu nối qua măng xông điện lực […]